Karl Knudsen AS Meny

Torgrim Soleng

RIB Prosjektingeniør byggeteknikk
Tlf. 997 94 055
t.soleng@kkn.no

Sivilingeniør, NTNU - Bygg 2016

Torgrim er utdannet ingeniør i 2010 og har erfaring som RIB fra 2010-2014. Fra 2014 til 2016 har han tatt videreutdanning som siv.ing. ved NTNU.

Spesialfelt:

  • Prosjektering

Noen referanseprosjekter:

  • RIB - Trondheim kommune - Ny helsevakt
  • RIB - Bonord, Gammelgård borettslag - Nytt leilighetsbygg
  • RIB - Nordic Choice Hotels - Comfort Hotel Xpress Tromsø
  • RIB - Store Norske Lunckefjell - Tekniske bygg i forbindelse med utbygging av ny kullgruve, fundamentering på isbre og berg
Torgrim Soleng