Karl Knudsen AS Meny

Hanne Stølen Leira

RIB Prosjektingeniør byggeteknikk
Tlf. 915 21 154
h.stolen@kkn.no

Ingeniør konstruksjonsteknikk, HiST 2008.

Hanne har 10 års erfaring med RiB-prosjektering, konseptutvikling og salg hos Spenncon.

Her er noen referanseprosjekt:

Grilstad Marina, boliger
Spongdal skole
Ny Helsevakt, Trondheim
Strinda Hageby, boliger

Hanne Stølen Leira