Karl Knudsen AS Meny

Ivar Mogstad

RIB Prosjektingeniør byggeteknikk
Tlf. 402 36 340
i.mogstad@kkn.no

Sivilingeniør, NTNU - Bygg 2013

Ivar har flere års erfaring fra olje- og gassindustrien hvor han hovedsakelig har jobbet med strukturberegninger og installasjonsoppfølging av offshore rørledninger.

Spesialfelt:

  • Prosjektering

Noen referanseprosjekter:

  • RIB - Ringes E.C. Dahls Eiendom AS – Prosjektering av stål og betongkonstruksjoner for rehabilitering/nybygg av E.C. Dahls bryggeri
  • Project Engineer – South Stream Transport BV – Verifikasjon av strukturberegning på 32” stålrør over Svartehavet samt oppstartsoppfølgning på rørleggingsfartøy.
  • Lead Engineer Analyses - Statoil ASA – Strukturberegninger av 16” oljeproduksjonsrør utsatt for ulykkeslaster på Johan Castberg feltet
Ivar Mogstad