Karl Knudsen AS Meny

Prosjektering

Karl Knudsen AS utfører bygningsteknisk prosjektering av alle typer konstruksjoner og bygninger i enhver sammenheng, for profesjonelle oppdragsgivere som skal gjennomføre et byggeprosjekt.

Prosjektering

Bygningsteknisk prosjektering innebærer utarbeidelse av statistiske beregninger med arbeidstegninger for konstruksjoner i betong, stål og tre i en helhetsvurdering der materialutnyttelse og kostnadsoptimalisering er nøkkelord.

For dette fagområdet har vi sentral godkjenning i klasse 3 hos Direktoratet for byggkvalitet, med tildelt ansvarsrett som

 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

Vår avdeling for Byggeteknikk har vel kvalifiserte sivilingeniører og ingeniører med god teoretisk bakgrunn og med erfaring og kompetanse fra prosjektering av de fleste typer konstruksjoner.

Som rådgivende ingeniør i Byggeteknikk utfører vi:

 1. Analyser og kostnadsoverslag i alle faser av prosjektet
 2. Statiske styrkeberegninger
 3. Dimensjonering av betong-, stål-, og trekonstruksjoner
 4. Konstruksjonstegninger i 3D (tradisjonell DAK etter ønske)
 5. Armeringstegninger og bøyelister for armering
 6. Beskrivelse og mengdeberegninger etter NS 3420
 7. HMS-planer, utarbeidelse og oppfølging for prosjekteringsfasen
 8. Anbuds- / tilbudsdokumenter
 9. Kontrahering av leverandører og entreprenører på vegne av byggherre
 10. Arbeidstegninger/verkstedstegninger
 11. Oppfølging av byggeprosessen på byggeplass
 12. Avviksbehandling
 13. Sluttoppgjør

I større prosjekter benytter vi avansert FEM-programvare for statiske beregninger og 3D programmer for tegning. I mindre prosjekter benytter vi mindre og enklere programmer og tradisjonell DAK for tegning. Dette for å hele tiden tilby kunden den beste løsningen for sitt behov og den beste prisen for tjenesten.

Våre beregningsprogrammer

 • Fem-design
 • G-prog ramme
 • OS-prog

Våre tegneprogrammer

 • Revit Structures
 • Tekla Structures
 • Autocad

Vi kan også tilby en totalprosjektering der vi tar ansvar for alle fagområder som måtte være nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at vi kjøper inn nødvendige arkitekt- og rådgivertjenester på vegne av byggherren, og koordinerer den samlede prosjekteringen for et økonomisk og faglig optimalt resultat. Den tverrfaglige koordineringen gjøres da av en av våre prosjekteringsledere.

Byggherren inngår en samlet prosjekteringskontrakt med oss, og har dermed en kontraktspartner å forholde seg til for denne del av prosessen. Mange oppdragsgivere finner dette svært fordelaktig.

Vi tilbyr også å utføre Ansvarlig søker - funksjonen i Plan- og Bygningsloven med

 • Søknad om byggetillatelse
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse og/eller søknad om ferdigattest