Karl Knudsen AS Meny

Om oss

Et klart førstevalg!

Karl Knudsens lokaler

Karl Knudsen AS driver rådgivende ingeniørvirksomhet i bygge- og anleggsteknikk og har vært en sentral og kompetent aktør i byggebransjen siden 1966.

Firmaet har egen avdeling innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsrettede prosjekter samt egen avdeling for bygningsteknisk prosjektering, som alle er våre sentrale fagområder.

Vår målsetting er å være ledende innenfor våre virksomhetsområder i Midt-Norge.

Firmaet er medlem av RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening - både sentralt og lokalt.

Vi arbeider med alle entrepriseformer, fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentrepriser og kombinasjoner av disse i samme byggesak.

Selskapet har sentral godkjenning utstedt av Direktoratet for byggkvalitet.

Vi har kontorer i 5. etasje i Baard Iversens veg 7 ved Sluppen i Trondheim.

Organisasjonskart:


Firmaet er 100% eid av ansatte.

Medarbeidere

Vi er i dag 24 ansatte, herav 13 sivilingeniører, 9 ingeniører, adm.medarbeider og kontorleder. Flere ansatte har personlig RIF-godkjenning som rådgivere innenfor prosjektadministrasjon og byggeteknikk.

Kompetanse

Våre senior-medarbeidere har god og solid kompetanse innenfor alle faser i en byggesak, fra programmering og utredningsarbeider, byggesøknader, prosjektadministrasjon, byggeteknisk prosjektering, oppfølging i byggetiden frem til overlevert prosjekt med videre oppfølging i garantitiden.

Vi har spesiell kompetanse innenfor kategoriene næringsbygg, borettslag, industri, næringsmiddelindustri, fiskeindustri, skoler, barnehager og kjøpesenter.

Oppdragsgivere

  • Offentlige myndigheter, herunder Statsbygg, fylker og kommuner
  • Profesjonelle utbyggere, utbyggingsselskaper og investorer
  • Eiendomsutviklere, grossistselskaper og entreprenører.
  • Borettslag, boligsameier og privatpersoner.
  • Våre største oppdragsgivere er listet opp under “referanser”

Prosjekter

De fleste av våre prosjekter er hovedsakelig lokalisert til Midt-Norge, men vi er også engasjert i utbyggingsprosjekter i øvrige deler av landet.