Karl Knudsen AS Meny

Prosjektstyring

Karl Knudsen AS har levert tjenester innen prosjektadministrasjon for private og offentlige oppdragsgivere siden 1966.

Prosjektstyring

Vi anser oss selv som et av de kvalitativt ledende PA-firma i Midt-Norge, og ønsker å fremstå i markedet som kundens naturlige førstevalg.

Firmaets avdeling innen prosjektadministrasjon håndterer både ordinære byggeprosjekter og anleggsprosjekter (veg og infrastruktur)

Vårt firma har en rekke godt kvalifiserte medarbeidere med solid bransjeerfaring og bred kompetanse fra gjennomføring av både store og små, kompliserte og enkle byggeprosjekter.

De fleste av våre oppdragsgivere er flergangsbyggherrer, som velger å kjøpe tjenester hos oss for mange av sine byggeprosjekter. Vi tar dette som et uttrykk for at oppdragsgiver er tilfreds med våre saksbehandlere, med samarbeidet, gjennomføringen og sluttproduktet, og at vi dermed har nådd vår målsetting i forhold til oppdragsgivers behov.

Vi tilbyr alle tjenester innenfor tradisjonell prosjektadministrasjon for alle typer bygg, med følgende fagområder:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggledelse
 • Byggherreombud
 • SHA-koordinator (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

I tillegg tilbyr vi også andre tjenester og teknisk bistand etter forespørsel. Dette kan være:

 • Generell prosjektadministrativ bistand etter kundens behov
 • Skadevurdering på bygning med oppfølging av istandsetting
 • Delta som oppnevnt sakkyndig i meglinger og rettssaker innenfor bygg
 • Kontroll av økonomi i byggesak på vegne av byggelånsbank
 • Tredjepartskontroll av utførelse i byggesak, uavhengig kontroll
 • Ansvarlig søker

Avhengig av utbyggers organisasjonsstruktur kan vi tilby en eller flere av de administrative tjenester som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

For byggherrer som ikke har en egen prosjektorganisasjon, kan vi også tilby en samlet løsning der vi ivaretar alle de prosjektadministrative oppgaver som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet med:

Prosjektledelse
Overordnet ledelse av prosjektet
Prosjekteringsledelse
Styring og koordinering av prosjekteringsgruppen
Byggeledelse
Administrasjon på byggeplass/anlegg i delentrepriser
Byggherreombud
Byggherrens bindeledd mot totalentreprenøren
SHA-koordinator
Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekterings- og utførelsesfasen

Vi kan også tilby å kjøpe inn de rådgivningstjenester innen prosjektering som vi selv ikke dekker, for dermed å kunne tilby oppdragsgiver en totalløsning for prosjektstyring og prosjektering gjennom en totalkontrakt for alle fagområder.

I et tett og tverrfaglig samarbeide mellom alle aktører i planleggingsprosessen og med gode kvalitetssystemer sikrer vi oppdragsgiver et teknisk og økonomisk optimalt sluttprodukt.