Karl Knudsen AS Meny

Ny medarbeider i KKn januar 2023

Knut Skaseth Støwer - vårt siste tilskudd på PA-avdelingen

Knut har siden 2016 jobbet som prosjektleder i boliggruppa til vedlikeholdsavdelingen i Trondheim eiendom, hvor han har planlagt verdibevarende vedlikehold, med budsjettering og gjennomføring av prosjekt. Han har erfaring med utlysning av anbudskonkurranser, og har god kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Knut kommer til å jobbe med prosjekt og byggeledelse hos KKn og erfaringene fra tiden i kommunen vil være svært positivt og relevant.

Velkommen til oss i KKn!