Karl Knudsen AS Meny

Lerøy Midnor AS

  • Lerøy Midnor AS
  • Lerøy Midnor AS

Byggherre: Lerøy Midnor AS

Oppdragsgiver: Hemne kommune
Vårt oppdrag: Prosjekteringsledelse og byggeteknisk prosjektering
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggeår / tid: 2010 - 2013
Areal / kostnad: 11 000 m2 / ca 350 mill NOK eks. mva (inkl. prosessutstyr)