Karl Knudsen AS Meny

Tine SA

  • Tine SA
  • Tine SA
  • Tine SA

Byggherre: Tine SA (Verdal)

Oppdragsgiver: Tine SA (Verdal)
Vårt oppdrag: Prosjekteringsledelse og byggeteknisk prosjektering
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggeår / tid: 2008 - 2012
Areal / kostnad: 12 000 m2 / ca 610 mill NOK eks. mva