Karl Knudsen AS Meny

Ombygging Rørosmuseet

  • Foto RMUB.251153: Erik Olsen (repro Iv. Olsen), Rørosmuseets samling. Bildet er tatt mellom 1888 og 1896.

Byggherre: Museene i Sør-Trøndelag, avd. Rørosmuseet

Oppdragsgiver: Museene i Sør-Trøndelag, avd. Rørosmuseet
Vårt oppdrag: Prosjektledelse. Oppdraget består av å bygge om Smelthytta (bildet) og bygge nytt administrasjonsbygg. Bakgrunn for ombygging: behov for mer utstillingsplass og samle all administrasjon i ett bygg – som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø. Utfordringer: begrensninger pga. fredet eiendom, fredet miljø og fredede bygningsdeler i bygget som skal bygges om.
Entrepriseform: Ikke avklart