Karl Knudsen AS Meny

Søndre gate 12-14 Hjorten-passasje

Byggherre: E C Dahls Eiendom AS

Vårt oppdrag: Hjortenpassasjen. E C Dahls Eiendom ønsker å utvikle vårt lands gamle hovedstad med å bygge om Søndre gate 12 – 14. I Karl Knudsen er vi med og hjelper som byggrådgiver for bærekonstruksjoner. Dette sammen med ARC arkitekter, Skanska og prosjekteringsgruppe. Eksisterende bygninger er betongkonstruksjoner 1935 – 1958 med glatt-armering. Vi har oppgaver med å ivareta bygningenes stabilitet og styrke.